วันเดินทาง

Last month. 2019.05 The next month.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
เดินทาง วัน โปรแกรม ราคา ที่ว่าง สถานะ
29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019 4D2N JEJU SPECIAL SPRING 11,300   10,300 9 Booking
29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   13,100 6 Booking
29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   11,100 5 Booking
30/May/2019 ∼ 02/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   10,400 6 Booking
30/May/2019 ∼ 02/Jun/2019 4D2N JEJU SPECIAL SPRING 11,600   10,600 9 Booking
30/May/2019 ∼ 02/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   13,400 6 Booking
31/May/2019 ∼ 03/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400 6 Booking
31/May/2019 ∼ 03/Jun/2019 4D2N JEJU SPECIAL SPRING 11,600 9 Waiting
31/May/2019 ∼ 03/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400 6 Booking
01/Jun/2019 ∼ 04/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   11,100 6 Booking
01/Jun/2019 ∼ 04/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   13,100 6 Booking
02/Jun/2019 ∼ 05/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   12,800 6 Booking
02/Jun/2019 ∼ 05/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 0 Sold out
03/Jun/2019 ∼ 06/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 0 Sold out
03/Jun/2019 ∼ 06/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   12,800 6 Booking
04/Jun/2019 ∼ 07/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 4 Booking
04/Jun/2019 ∼ 07/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 6 Booking
05/Jun/2019 ∼ 08/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   10,100 6 Booking
05/Jun/2019 ∼ 08/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 5 Booking
06/Jun/2019 ∼ 09/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
06/Jun/2019 ∼ 09/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
07/Jun/2019 ∼ 10/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
07/Jun/2019 ∼ 10/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 4 Booking
08/Jun/2019 ∼ 11/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
08/Jun/2019 ∼ 11/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 0 Sold out
09/Jun/2019 ∼ 12/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 6 Waiting
09/Jun/2019 ∼ 12/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
10/Jun/2019 ∼ 13/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 4 Booking
10/Jun/2019 ∼ 13/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 0 Sold out
11/Jun/2019 ∼ 14/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 0 Sold out
11/Jun/2019 ∼ 14/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
12/Jun/2019 ∼ 15/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
12/Jun/2019 ∼ 15/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   10,100 6 Booking
13/Jun/2019 ∼ 16/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
13/Jun/2019 ∼ 16/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
14/Jun/2019 ∼ 17/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
14/Jun/2019 ∼ 17/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
14/Jun/2019 ∼ 17/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
15/Jun/2019 ∼ 18/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
15/Jun/2019 ∼ 18/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 6 Booking
15/Jun/2019 ∼ 18/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
16/Jun/2019 ∼ 19/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
16/Jun/2019 ∼ 19/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 6 Booking
16/Jun/2019 ∼ 19/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
17/Jun/2019 ∼ 20/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
17/Jun/2019 ∼ 20/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 3 Booking
17/Jun/2019 ∼ 20/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
18/Jun/2019 ∼ 21/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
18/Jun/2019 ∼ 21/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 6 Booking
18/Jun/2019 ∼ 21/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
19/Jun/2019 ∼ 22/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,600   10,600 6 Booking
19/Jun/2019 ∼ 22/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 6 Booking
19/Jun/2019 ∼ 22/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
20/Jun/2019 ∼ 23/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
20/Jun/2019 ∼ 23/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
20/Jun/2019 ∼ 23/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,600   10,600 0 Sold out
21/Jun/2019 ∼ 24/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
21/Jun/2019 ∼ 24/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
21/Jun/2019 ∼ 24/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
22/Jun/2019 ∼ 25/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
22/Jun/2019 ∼ 25/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 6 Booking
22/Jun/2019 ∼ 25/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
23/Jun/2019 ∼ 26/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
23/Jun/2019 ∼ 26/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 3 Booking
23/Jun/2019 ∼ 26/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
24/Jun/2019 ∼ 27/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 4 Booking
24/Jun/2019 ∼ 27/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 6 Booking
24/Jun/2019 ∼ 27/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
25/Jun/2019 ∼ 28/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
25/Jun/2019 ∼ 28/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 1 Booking
25/Jun/2019 ∼ 28/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 4 Booking
26/Jun/2019 ∼ 29/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 6 Booking
26/Jun/2019 ∼ 29/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
26/Jun/2019 ∼ 29/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,600   10,600 6 Booking
27/Jun/2019 ∼ 30/Jun/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,600   10,600 0 Sold out
27/Jun/2019 ∼ 30/Jun/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
27/Jun/2019 ∼ 30/Jun/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 4 Booking
28/Jun/2019 ∼ 01/Jul/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   13,400 6 Booking
28/Jun/2019 ∼ 01/Jul/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,400   9,400 6 Booking
28/Jun/2019 ∼ 01/Jul/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
29/Jun/2019 ∼ 02/Jul/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,900   10,900 6 Booking
29/Jun/2019 ∼ 02/Jul/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 12,100   9,100 6 Booking
29/Jun/2019 ∼ 02/Jul/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
30/Jun/2019 ∼ 03/Jul/2019 4D2N BUSAN PLUS + SPECIAL SUMMER 11,800   8,800 1 Booking
30/Jun/2019 ∼ 03/Jul/2019 4D2N BUSAN & JEJU + SPECIAL 13,300   10,300 6 Booking
21/Aug/2019 ∼ 24/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
22/Aug/2019 ∼ 25/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
23/Aug/2019 ∼ 26/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
24/Aug/2019 ∼ 27/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
25/Aug/2019 ∼ 28/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
26/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
27/Aug/2019 ∼ 30/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
28/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
29/Aug/2019 ∼ 01/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
30/Aug/2019 ∼ 02/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 1 Booking
31/Aug/2019 ∼ 03/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   6,300 6 Booking
31/Aug/2019 ∼ 03/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
01/Sep/2019 ∼ 04/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   6,300 8 Booking
01/Sep/2019 ∼ 04/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
02/Sep/2019 ∼ 05/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
02/Sep/2019 ∼ 05/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   6,300 8 Booking
03/Sep/2019 ∼ 06/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   6,300 8 Booking
03/Sep/2019 ∼ 06/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
04/Sep/2019 ∼ 07/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   6,600 8 Booking
04/Sep/2019 ∼ 07/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
05/Sep/2019 ∼ 08/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
05/Sep/2019 ∼ 08/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   6,900 8 Booking
06/Sep/2019 ∼ 09/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   6,900 8 Booking
06/Sep/2019 ∼ 09/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
07/Sep/2019 ∼ 10/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
07/Sep/2019 ∼ 10/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   6,600 8 Booking
08/Sep/2019 ∼ 11/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
09/Sep/2019 ∼ 12/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
10/Sep/2019 ∼ 13/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
11/Sep/2019 ∼ 14/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
12/Sep/2019 ∼ 15/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
13/Sep/2019 ∼ 16/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
14/Sep/2019 ∼ 17/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
15/Sep/2019 ∼ 18/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
16/Sep/2019 ∼ 19/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
17/Sep/2019 ∼ 20/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 13,800   10,800 6 Booking
18/Sep/2019 ∼ 21/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
19/Sep/2019 ∼ 22/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
20/Sep/2019 ∼ 23/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
21/Sep/2019 ∼ 24/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
22/Sep/2019 ∼ 25/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
23/Sep/2019 ∼ 26/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
24/Sep/2019 ∼ 27/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,100   11,100 6 Booking
25/Sep/2019 ∼ 28/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
26/Sep/2019 ∼ 29/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,700   11,700 6 Booking
27/Sep/2019 ∼ 30/Sep/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,700   11,700 6 Booking
28/Sep/2019 ∼ 01/Oct/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 2 Booking
29/Sep/2019 ∼ 02/Oct/2019 4D2N ASIANA PLUS + SPECIAL SUMMER 14,400   11,400 6 Booking
01/Oct/2019 ∼ 04/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 11,800   7,300 8 Booking
02/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,100   7,600 8 Booking
03/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   8,200 8 Booking
04/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   8,200 8 Booking
05/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   7,900 8 Booking
06/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   7,900 8 Booking
07/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   7,900 8 Booking
01/Nov/2019 ∼ 04/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   8,200 8 Booking
02/Nov/2019 ∼ 05/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   7,900 8 Booking
03/Nov/2019 ∼ 06/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   7,600 8 Booking
04/Nov/2019 ∼ 07/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   7,600 8 Booking
05/Nov/2019 ∼ 08/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   7,600 8 Booking
06/Nov/2019 ∼ 09/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   7,900 8 Booking
07/Nov/2019 ∼ 10/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   8,200 8 Booking
09/Nov/2019 ∼ 12/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   7,900 8 Booking
10/Nov/2019 ∼ 13/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   7,600 8 Booking
11/Nov/2019 ∼ 14/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   7,600 8 Booking
01/Dec/2019 ∼ 04/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 12,700   8,200 8 Booking
02/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   8,800 8 Booking
03/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,300   9,800 8 Booking
04/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,300   12,800 8 Booking
05/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   10,800 8 Booking
06/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 16,300   11,800 8 Booking
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   10,800 8 Booking
01/Jan/2020 ∼ 04/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 15,100   10,600 8 Booking
02/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 15,100   10,600 8 Booking
03/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   9,200 8 Booking
04/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   8,900 8 Booking
05/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   8,600 8 Booking
06/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   8,600 8 Booking
07/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   8,600 8 Booking
01/Feb/2020 ∼ 04/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   8,900 8 Booking
02/Feb/2020 ∼ 05/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   8,600 8 Booking
03/Feb/2020 ∼ 06/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   8,600 8 Booking
04/Feb/2020 ∼ 07/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   8,600 8 Booking
05/Feb/2020 ∼ 08/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   8,900 8 Booking
06/Feb/2020 ∼ 09/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 17,400   12,900 8 Booking
07/Feb/2020 ∼ 10/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 19,400   14,900 8 Booking
01/Mar/2020 ∼ 04/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   7,700 8 Booking
02/Mar/2020 ∼ 05/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   7,700 8 Booking
03/Mar/2020 ∼ 06/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   7,700 8 Booking
04/Mar/2020 ∼ 07/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   7,700 8 Booking
05/Mar/2020 ∼ 08/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   8,000 8 Booking
06/Mar/2020 ∼ 09/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   8,000 8 Booking
07/Mar/2020 ∼ 10/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   7,700 8 Booking
28/Mar/2020 ∼ 31/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   8,900 8 Booking
29/Mar/2020 ∼ 01/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   8,900 8 Booking
30/Mar/2020 ∼ 02/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   8,900 8 Booking
31/Mar/2020 ∼ 03/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   8,900 8 Booking
01/Apr/2020 ∼ 04/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,700   9,200 8 Booking
02/Apr/2020 ∼ 05/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 15,400   10,900 8 Booking
03/Apr/2020 ∼ 06/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 19,400   14,900 8 Booking
04/Apr/2020 ∼ 07/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 15,400   10,900 8 Booking
13/Apr/2020 ∼ 16/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 16,400   11,900 8 Booking
14/Apr/2020 ∼ 17/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,900   9,400 8 Booking
15/Apr/2020 ∼ 18/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,600   9,100 8 Booking
16/Apr/2020 ∼ 19/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,300   8,800 8 Booking
17/Apr/2020 ∼ 20/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,000   8,500 8 Booking
18/Apr/2020 ∼ 21/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,700   8,200 8 Booking
01/May/2020 ∼ 04/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,500   8,000 8 Booking
02/May/2020 ∼ 05/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   7,700 8 Booking
03/May/2020 ∼ 06/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   7,700 8 Booking
04/May/2020 ∼ 07/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   7,700 8 Booking
05/May/2020 ∼ 08/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   7,700 8 Booking
06/May/2020 ∼ 09/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   7,400 8 Booking
07/May/2020 ∼ 10/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   7,400 8 Booking
10/May/2020 ∼ 13/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   6,800 8 Booking
11/May/2020 ∼ 14/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   6,800 8 Booking
12/May/2020 ∼ 15/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   6,800 8 Booking

More..

※ ที่นั่งจะ Confirm ต่อเมื่อท่านได้รับ Invoice แล้วเท่านั้น

※ "Waiting" is queue for booking. If earlier booking is canceled, you will be the next .(ขณะนี้ที่นั่งถูกจองเต็ม กรุณาใส่ชื่อเป็น )

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม JEJU SPECIAL SPRING เดินทาง 29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019
เที่ยวบิน
Departure date
  ZE552 02.35-09.30    
Arrival date
  ZE551 21.30-01.05    
ราคา
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
11,300
10,300
เด็ก อายุตั้งแต่ 2-11 ปี
11,300
10,300
ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี
 
4,900
จอยทัวร์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
 
6,900
ค่าพักเดี่ยว
 
4,900

ทำการจอง

รายละเอียด ข้อมูลผู้เดินทาง ห้องพัก ราคา
เดินทาง
29/May/2019 ∼ 01/Jun/2019
ที่ว่าง
9
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
จอยทัวร์
พักคู่ / 2 เตียง
พักคู่ / 1 เตียง
พัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
10,300 * 0 = 0
เด็ก
10,300 * 0 = 0
ทารก
4,900 * 0 = 0
จอยทัวร์
6,900 * 0 = 0
ค่าพักเดี่ยว
4,900 * 0 = 0
ราคารวม
กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งาน

Booking

Program tour

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 Day เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา  - จูซังจอลลี่
3 Day ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน้ำมันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - ปั่นจักรยาน Rail Bike
4 Day ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

1 Day 29/May/2019
Tourist spot
PM

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

02.35-03.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็นเป็นสายการบินน้องใหม่เที่ยวเกาหลีที่เพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบินที่มีคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินที่มีระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงอย่างดีเยี่ยม 
2 Day 30/May/2019
Tourist spot
AM

เดินทางถึงสนามบินเจจู

09:30-10.30 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแล้ว

อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (Hallasan National Park) อยู่ใจกลางเกาะเชจู เป็นเหมือนสัญลักษณ์ของเกาะเชจู และได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรกดกโลก (UNESCO World Heritage) อีกชื่อหนึ่งของฮัลลาซานมีชื่อว่า ภูเขายองจูซาน  ในภาษาเกาหลีแปลว่า “ภูเขาที่สูงเทียบเท่าจักรวาล” ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล อุทยานแห่งชาติฮัลลาซานนี้เป็นที่รู้จักกันดีของนักวิทยาศาสตร์เนื่องด้วยสภาพทางธรณีวิทยาที่หลากหลาย มีภูเขามากถึง 368 ลูกอยู่ใกล้ๆกับภูเขาฮัลลาซาน นอกจากนี้ยังมีพืชพันธุ์ไม้มากกว่า 1,800 พันธุ์ และสัตว์หลากหลายสายพันธุ์อาศัยอยู่ที่นี่ กิจกรรมที่มีชื่อเสียงของที่นี่ก็คือ การปีนยอดเขา นักท่องเที่ยวนิยมมาเดินและปีนเขากันที่นี่จึงทำให้ที่นี่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลีและชาวต่างชาติเป็นอย่างมาก

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่  
Lunch

จิมดัก

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
Tourist spot
PM

ภูเขาซองอัค

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดำ น้ำทะเลสีดำแปลกตา เป็นจุดดำน้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สำหรับทำลายเรือของอเมริกา โดยทำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้

วัดซันบังซา

จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา SANGBANGSA TEMPLE วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธาน ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเจจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ ภายในบริเวณรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ และท่านจะได้พบกับวิธีการทำบุญของชาวหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยส่วนมากพระสงฆ์ของประเทศเกาหลีใต้จะไม่ออกบิณฑบาตร ดังนั้นชาวเกาหลีใต้นิยมถวามข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์ หรือ การทำบุญโดยการถวายเทียน นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามและเก็บความประทับใจ

จูซังจอลลี่

จากนั้นพาท่านชม จูซังจอลลี  ซึ่งเปรียบเสมือนดั่งเสาหินตั้งตรงรูปทรงสี่เหลี่ยมผื่นผ้าหรือลักษณะคล้ายคลึงกับเลขาคณิตรูปหกเหลี่ยมเรียงสลับกันไปมาอย่างสวยงาม ทั้งหมดนี้เกิดจากการกัดเซาะของลมและน้ำทะเล เรียกว่าเป็นฝีมือของธรรมชาติล้วนๆ ทำให้เกิดทิวทัศน์ที่แปลกตาสวยงามมา พร้อมสัมผัสบรรยากาศที่สวยงามและถ่ายรูปเป็นที่ระลึก
Dinner

ซัมกย็อบซัล

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนำหมูสามชั้นไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

3 Day 31/May/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง

จากนั้นนำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นกลางทะเลและลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู  ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกาะเชจูที่ใครๆต้องไปสัมผัส เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส และเป็นสถานที่โด่งดังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)ที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา  ยังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่านสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดับตัวลงแล้วขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน

 

ซอพจิโกจิ

จากนั้นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทำละครซีรี่ส์เกาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010)

ร้านน้ำมันสน

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
Lunch

แทจีพลูแบ็ก

บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ
Tourist spot
PM

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

 จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น  ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น  ไหสำหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้อรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก

 

ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป

จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสัญลักษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเป็นภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับเก็บรูปความประทับใจเป็นความทรงจำ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับภูมิอากาศค่ะ)

ปั่นจักรยาน Rail Bike

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบใหม่นั บได้ว่าเป็นสถานที่พักผ่อนและออกกำลังกาย Rail Bike คือการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจักรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปั่นตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขับเคลื่อน ทำให้เหนื่อยเกินไป สำหรับการปั่นจักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริ่มสตาร์ทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั่นจักรยานไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่างกันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิด

 
Dinner

ซีฟู๊ดนึ่ง

พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง   เมนูปิ้งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึ้นชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

4 Day 01/Jun/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น

 
Tourist spot
AM

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร

จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค (YONGDOOAM ROCK) หรือ โขดหินมังกร ที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก

ร้านค้าสมุนไพร

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

ซุปเปอร์มาร์เก็ต

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน หรือ Supermarket ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขบเคี้ยว ช็อคโกแล็ค กิมจิ มาม่า รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ซอสปรุงรส และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
Lunch

พลุโกกิ

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
Tourist spot
PM

ศูนย์เครื่องสำอาง

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวหน้า เครืองสำอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ำแตก , BB Cream , etc 

ศูนย์โสม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

ดิวตี้ฟรี

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย    แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ

ดาวทาวน์เมืองเชจู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

21:30-21.45 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551 พร้อมความประทับใจ

01.05 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
Note    1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ 
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
            (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 15 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย
 
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU  ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

Note

กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    หมายเหตุ
-           จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
-           ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,500 บาท หรือ 100,000 วอน
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้
-           ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
Quick
Home
Login
Join
Facebook
Contact us
Top
Go to beginning