วันเดินทาง

Last month. 2019.09 The next month.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30          
เดินทาง วัน โปรแกรม ราคา ที่ว่าง สถานะ
01/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,000   11,500 0 Sold out
02/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,300   11,800 8 Booking
03/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,300   11,800 8 Booking
04/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,300   11,800 8 Booking
05/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,000   11,500 8 Booking
06/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,000   11,500 8 Booking
07/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,300   11,800 8 Booking
08/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 15,600   12,100 8 Booking
09/Oct/2019 ∼ 13/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 19,000   15,500 8 Booking
10/Oct/2019 ∼ 14/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 23,000   19,500 8 Booking
11/Oct/2019 ∼ 15/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 22,000   18,500 8 Booking
12/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
13/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,400   13,900 8 Booking
14/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,100   13,600 8 Booking
15/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,400   13,900 8 Booking
16/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
17/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
18/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
19/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
20/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,400   13,900 8 Booking
21/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,400   13,900 8 Booking
22/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
23/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
24/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
25/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,700   14,200 8 Booking
26/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,400   13,900 8 Booking
27/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,100   13,600 8 Booking
28/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,100   13,600 8 Booking
29/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,100   13,600 8 Booking
30/Oct/2019 ∼ 03/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 17,100   13,600 8 Booking
31/Oct/2019 ∼ 04/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,800   13,300 8 Booking
01/Nov/2019 ∼ 05/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
02/Nov/2019 ∼ 06/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
03/Nov/2019 ∼ 07/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
04/Nov/2019 ∼ 08/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
05/Nov/2019 ∼ 09/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
06/Nov/2019 ∼ 10/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
07/Nov/2019 ∼ 11/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
08/Nov/2019 ∼ 12/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
09/Nov/2019 ∼ 13/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
10/Nov/2019 ∼ 14/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
11/Nov/2019 ∼ 15/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
12/Nov/2019 ∼ 16/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
13/Nov/2019 ∼ 17/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
14/Nov/2019 ∼ 18/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
15/Nov/2019 ∼ 19/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
16/Nov/2019 ∼ 20/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
17/Nov/2019 ∼ 21/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
18/Nov/2019 ∼ 22/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,100   12,600 8 Booking
19/Nov/2019 ∼ 23/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,400   12,900 8 Booking
20/Nov/2019 ∼ 24/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN 16,700   13,200 8 Booking
21/Nov/2019 ∼ 25/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,700   13,200 8 Booking
22/Nov/2019 ∼ 26/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,700   13,200 8 Booking
23/Nov/2019 ∼ 27/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,400   12,900 8 Booking
24/Nov/2019 ∼ 28/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,100   12,600 8 Booking
25/Nov/2019 ∼ 29/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,100   12,600 8 Booking
26/Nov/2019 ∼ 30/Nov/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,400   12,900 8 Booking
27/Nov/2019 ∼ 01/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,700   13,200 8 Booking
28/Nov/2019 ∼ 02/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,700   13,200 8 Booking
29/Nov/2019 ∼ 03/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,700   13,200 8 Booking
30/Nov/2019 ∼ 04/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 16,400   12,900 8 Booking
01/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
02/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
03/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
04/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 22,400   18,900 8 Booking
05/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 22,400   18,900 8 Booking
06/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 22,400   18,900 8 Booking
07/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,400   15,900 8 Booking
08/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
09/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
10/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
11/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,300   14,800 8 Booking
12/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,300   14,800 8 Booking
13/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,300   14,800 8 Booking
14/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
15/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
16/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
17/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,300   14,800 8 Booking
18/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
19/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
20/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
21/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
22/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
23/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
24/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 21,300   17,800 8 Booking
25/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 22,300   18,800 8 Booking
26/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 24,300   20,800 8 Booking
27/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 26,300   22,800 8 Booking
28/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 29,300   25,800 8 Booking
29/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 28,300   24,800 8 Booking
30/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 27,300   23,800 8 Booking
31/Dec/2019 ∼ 04/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 24,300   20,800 8 Booking
01/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 21,300   17,800 8 Booking
02/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
03/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
04/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
05/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
06/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
07/Jan/2020 ∼ 11/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
08/Jan/2020 ∼ 12/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
09/Jan/2020 ∼ 13/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
10/Jan/2020 ∼ 14/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
11/Jan/2020 ∼ 15/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
12/Jan/2020 ∼ 16/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
13/Jan/2020 ∼ 17/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
14/Jan/2020 ∼ 18/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
15/Jan/2020 ∼ 19/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
16/Jan/2020 ∼ 20/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
17/Jan/2020 ∼ 21/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
18/Jan/2020 ∼ 22/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
19/Jan/2020 ∼ 23/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
20/Jan/2020 ∼ 24/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
21/Jan/2020 ∼ 25/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
22/Jan/2020 ∼ 26/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
23/Jan/2020 ∼ 27/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
24/Jan/2020 ∼ 28/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
25/Jan/2020 ∼ 29/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
26/Jan/2020 ∼ 30/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
27/Jan/2020 ∼ 31/Jan/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
28/Jan/2020 ∼ 01/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,000   15,500 8 Booking
29/Jan/2020 ∼ 02/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
30/Jan/2020 ∼ 03/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
31/Jan/2020 ∼ 04/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 19,300   15,800 8 Booking
01/Feb/2020 ∼ 05/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
02/Feb/2020 ∼ 06/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
03/Feb/2020 ∼ 07/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
04/Feb/2020 ∼ 08/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
05/Feb/2020 ∼ 09/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
06/Feb/2020 ∼ 10/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
07/Feb/2020 ∼ 11/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 20,300   16,800 8 Booking
08/Feb/2020 ∼ 12/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
09/Feb/2020 ∼ 13/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
10/Feb/2020 ∼ 14/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
11/Feb/2020 ∼ 15/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
12/Feb/2020 ∼ 16/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
13/Feb/2020 ∼ 17/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
14/Feb/2020 ∼ 18/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
15/Feb/2020 ∼ 19/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
16/Feb/2020 ∼ 20/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
17/Feb/2020 ∼ 21/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
18/Feb/2020 ∼ 22/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
19/Feb/2020 ∼ 23/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
20/Feb/2020 ∼ 24/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
21/Feb/2020 ∼ 25/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,700   15,200 8 Booking
22/Feb/2020 ∼ 26/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
23/Feb/2020 ∼ 27/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
24/Feb/2020 ∼ 28/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,100   14,600 8 Booking
25/Feb/2020 ∼ 29/Feb/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
26/Feb/2020 ∼ 01/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
27/Feb/2020 ∼ 02/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,400   14,900 8 Booking
28/Feb/2020 ∼ 03/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
29/Feb/2020 ∼ 04/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
01/Mar/2020 ∼ 05/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
02/Mar/2020 ∼ 06/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
03/Mar/2020 ∼ 07/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
04/Mar/2020 ∼ 08/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
05/Mar/2020 ∼ 09/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
06/Mar/2020 ∼ 10/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
07/Mar/2020 ∼ 11/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
08/Mar/2020 ∼ 12/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
09/Mar/2020 ∼ 13/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
10/Mar/2020 ∼ 14/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
11/Mar/2020 ∼ 15/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
12/Mar/2020 ∼ 16/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
13/Mar/2020 ∼ 17/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
14/Mar/2020 ∼ 18/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
15/Mar/2020 ∼ 19/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
16/Mar/2020 ∼ 20/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,400   13,900 8 Booking
17/Mar/2020 ∼ 21/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 17,700   14,200 8 Booking
18/Mar/2020 ∼ 22/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
19/Mar/2020 ∼ 23/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking
20/Mar/2020 ∼ 24/Mar/2020 5D3N WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT 18,000   14,500 8 Booking

More..

※ ที่นั่งจะ Confirm ต่อเมื่อท่านได้รับ Invoice แล้วเท่านั้น

※ "Waiting" is queue for booking. If earlier booking is canceled, you will be the next .(ขณะนี้ที่นั่งถูกจองเต็ม กรุณาใส่ชื่อเป็น )

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม WOW JEJU WITH GANGWONDO IN AUTUMN เดินทาง 01/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019
เที่ยวบิน
Departure date
  7C2244  02.25~03.25 / 09.25~10.25  
Arrival date
  7C2243  21.30~22.30 / 01.00~02.00+1  
ราคา
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
15,000
11,500
เด็ก อายุตั้งแต่ 2-11 ปี
15,000
11,500
ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี
 
4,900
จอยทัวร์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
 
9,900
ค่าพักเดี่ยว
 
5,900

ทำการจอง

รายละเอียด ข้อมูลผู้เดินทาง ห้องพัก ราคา
เดินทาง
01/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019
ที่ว่าง
0
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
จอยทัวร์
พักคู่ / 2 เตียง
พักคู่ / 1 เตียง
พัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
11,500 * 0 = 0
เด็ก
11,500 * 0 = 0
ทารก
4,900 * 0 = 0
จอยทัวร์
9,900 * 0 = 0
ค่าพักเดี่ยว
5,900 * 0 = 0
ราคารวม
กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งาน

Booking

Program tour

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
2 Day เดินทางถึงสนามบินเจจู  - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา
3 Day ร้านน้ำมันสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี
4 Day ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินยางยาง  - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน  - วัดชินฮันซา  - ถนนช็อปปิ้งโรดีโอซกโช&ตลาดปลาซกโช
5 Day ซัมยังฟาร์ม  - จุดชมวิวชายหาดฮาโจแด  - บ้านโอจุกฮอน  - ออกเดินทางจากสนามบินควังจู-สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอางค์  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

1 Day 01/Oct/2019
Tourist spot
PM

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C)

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทั้งภาพลักษณ์ที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชั้นนำที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตั้งเมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าตามคำเรียกร้อง และยังได้มีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทำให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยนำวิธีเหล่านี้มาปฏิบัติ จนทำให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในด้านความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ
2 Day 02/Oct/2019
Tourist spot
AM

เดินทางถึงสนามบินเจจู

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจูที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแล้ว

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม

พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู  เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจำเมืองที่เปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ายามพลบค่ำและเป็นรู้จักกันอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กันบนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนำว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่จัดเทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขึ้นที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ที่นี่จะมีการจุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับฤดูเกี่ยวเก็บและยังเป็นการอวยพรให้มีสุขภาพดีอีกด้วย เพื่อทำการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชสำหรับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
Lunch

จิมดัก

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
Tourist spot
PM

พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสำหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จำหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่

สวนส้มไร้เมล็ด

จากนั้นพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ผลไม้อันดับ1ของเกาะเชจู และเป็นส้มสายพันธุ์ที่ไร้เมล็ด รสชาติจัดจ้าน วิตามินซีสูง กินแล้วแก้อาการหวัดได้ดีมาก ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รับรองความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้ถ่ายภาพความดกของสวนส้มบนเกาะเชจูอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)

ภูเขาซองอัค

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีดำ น้ำทะเลสีดำแปลกตา เป็นจุดดำน้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตั้งแต่สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้สำหรับทำลายเรือของอเมริกา โดยทำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายทำเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สำหรับใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกับหอยเป๋าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ำหญิงวัยชรา. งมขึ้นมาขายกันอยู่ริมชายฝั่ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว

วัดซันบังซา

จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปั้นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่ำรวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการทำบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารสำหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่มหาสมุทร
Dinner

ซัมกย็อบซัล

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนำหมูสามชั้นไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel (7C)

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

3 Day 03/Oct/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

ร้านน้ำมันสน

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว

ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่

พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ (PINK MUHLY GRASS) ณตอนนี้กำลังเป็นที่ถ่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้สีจะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบานอวดสีสันฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่จะเริ่มบานประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง )ท่ามกลางอากาศที่เย็นสบายและทัศนีย์ภาพที่สวยงามชวนให้ทุกท่านได้เก็บรูปความประทับใจเป็นความทรงจำ

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก
Lunch

แทจีพลูแบ็ก

บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ
Tourist spot
PM

ซอพจิโกจิ

จากนั้นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยังมีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ใครๆต่างเรียกกันว่า หินตา หินยาย และระหว่างทางยังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีอาคาร หรือโบสถ์เก่า ประดับตกแต่งจนสวยงามที่ใครผ่านไปต้องแวะเก็บภาพเสมอ นอกจากนั้นยังใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีอีกมากมายหลายเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ย่านนี้ขึ้นชื่อปลาหมึกย่างบนหินภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดให้เข้าไปลิ้มลองมากๆ

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง

จากนั้นนำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่น

ชายหาดวอลจองรี

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ำทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยับนั้นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพักผ่อนในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้องมาถ่ายรูปกับเก้าอี้หลากสีสัน ที่ตั้งรอวัยรุ่น หนุ่มสาวให้ถ่ายรูปแนว ฮิปสเตอร์กันมากมาย
Dinner

ซีฟู๊ดนึ่ง

พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง   เมนูปิ้งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึ้นชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel (7C)

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

4 Day 04/Oct/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินยางยาง

ากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชจู เพื่อเดินทางไปยังสนามบินยางยาง ด้วยเที่ยวบินในประเทศ

(*ไฟล์ทภายใน  เนื่องด้วยสายการบิน  เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ)
Lunch

อาหารเกาหลี

พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ

Tourist spot
PM

อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) โดยรถจะวิ่งลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และลำธาร เพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวอนโดสู่ภูเขาซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จัดได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ อุทยานแห่งชาติซอรัคซานเป็นสถานที่ดูใบไม้เปลี่ยนสีที่สวยที่สุดในเกาหลีใต้ ทุกท่านจะได้สัมผัสความสวยงามของช่วงฤดูใบไม้ผลิต้นไม่เปลี่ยนสีเป็นสีส้ม สีน้ำตาล สีแดง สีเหลือสลับกับอย่างน่ามหัศจรรย์ อุทยานแห่งชาติซอรัคซานตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเทือกเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีเทือกเขา หุบเขา ป่าไม้ สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างสวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง (ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าขึ้นกระเช้า) 

วัดชินฮันซา

นำท่านเดินทางสู่  วัดชินฮันซา (SINHEUNGSA TEMPLE) เป็นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)สร้างในสมัย อาณาจักรชิลล่าอายุกว่า1,000ปี  สามารถเดินจากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านั้น และจะพบพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ปางสมาธิขนาดใหญ่ ที่ประดิษฐานเป็นสัญลักษณ์ของอุทยาน สร้างขึ้นเพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีรวมเป็นหนึ่งเดียวกัน มึความสูงถึง 10 เมตร  บริเวณทางเข้าวัดมีสุสานตั้งอยู่ ภายในมีเจดีย์หินทรงระฆังอยู่หลายองค์ สร้างขึ้นเพื่อรำลึกถึงภิกษุในนิกายเซนที่เคยบำเพ็ญตนอยู่ที่วัดแห่งนี้ ด้านในวิหารหลังใหญ่ของวัดเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ มีโพธิสัตว์กวนอิมและพระพุทธรูปไดเซจิขนาบข้าง ส่วนวิหารหลังอื่นๆก็มีพระพุทธรูปและภาพวาดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋าและลัทธินับถือผีตามความเชื่อดั้งเดิมของเกาหลี

ถนนช็อปปิ้งโรดีโอซกโช&ตลาดปลาซกโช

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช็อปปิ้งโรดีโอซกโชและตลาดปลาซกโช (SOKCHO RODEO STREET & SOKCHO CENTER MARKET) ถนนโรดีโอซกโชเป็นถนนช็อปปิ้ง ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าทั้งสองฝั่ง งเป็นแหล่งในการเลือกซื้อสินค้า มากมายหลายประเภทได้แก่ ร้านเสื้อผ้า, ร้านเครื่องสำอาง, คาเฟ่ ร้านอาหารท้องถิ่น  จากนั้นพาทุกท่านเดินทางต่อที่ ตลาดปลาซกโช เป็นตลาดท้องถิ่นแบบดั้งเดิมายในตลาดมีร้านค้า ซึ่งจำหน่ายสินค้า หลากหลายประเภท ให้เลือกซื้อเลือกหา ตั้งแต่เสื้อผ้า, เครื่องใช้, ขนม, ปลานานาชนิด และอาหารทะเลสดใหม่ รวมไปถึงอาหารท้องถิ่นยอดนิยม และมีชื่อเสียงของจังหวัดคังวอน เช่นทักกังจ็องหรือก่ทอดกรอบคลุกซอสเปรี้ยวหวาน โฮต็อกหริอแป้งทอดสอดไส้ที่ทำด้วยน้ำตาล, ถั่วและอบเชย
Dinner

อิสระอาหารเย็น

อิสระอาหารเย็น

Hotel

Seorak I Park Hotel // Or SML Hotel

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Seorak I Park  Hotel  ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

นำท่านเข้าสู่ที่พัก Seorak I Park  Hotel  ที่พักระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

http://www.i-parkcondo.co.kr/

5 Day 05/Oct/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น

 
Tourist spot
AM

ซัมยังฟาร์ม

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ซัมยังฟาร์ม ( SAMYANG GREEN FARM) สำหรับคนเกาหลีคงไม่ใครไม่รู้จัก บริษัทซัมยัง เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารจากเกาหลี เช่นผลิตภัณฑ์จากนม ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธัญพืช และที่ขึ้นชื่อที่สุดคือ มาม่าเผ็ดเกาหลี หรือ มาม่าเกาหลีซองดำฮิตเป็นเทรนด์ไปทั่วโลก นอกจากนี้ซัมยังมีฟาร์มที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซัมยังฟาร์มเป็นฟาร์มขนาดใหญ่ตั้งอยู๋ท่ามกลางหุบเขาพร้อมบรรยากาศธรรมชาติ ภายในฟาร์มประกอบไปด้วย สวนดอกไม้นานาพรรณตามฤดูกาลอวดสีสันสวยงามสะดุดตา ระหว่างทางท่านจะได้พบเจอสัตว์หลากหลายประเภทเช่น แกะ นกกระจอกเทศ วัว และกระต่าย และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือลานกังหันลมสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา พร้อมกับมีภูเขาตั้งอยู่เป็นฉากหลังอย่างสวยงาม อีกทั้งสถานที่แห่งนี้ยังเป็นที่ถ่ายทำภาพยนตร์และมิวสิควีดีโอหลายเรื่อง อาทิเช่น ซีรี่ย์เรื่อง "Cinderella " หรือ "Yong Pal " และ เอ็มวีNEWTON ของ MONSTA X  ให้อิสระทุกท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจ

จุดชมวิวชายหาดฮาโจแด

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ จุดชมวิวชายหาดฮาโจแด(HAJODAE VIEW OBSERVATION) หาดฮาโจแดเป็นชายหาดที่สวยงามและเหมาะกับการพักผ่อนหรือพาเด็กๆมาเล่นน้ำทะเล เพราะมีหาดทรายสีขาว และน้ำทะเลตื้นๆใส สะอาด ยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และที่ปลายสุดของชายหาดฮาโจแดทางตอนใต้จะเป็นหน้าเนินเขาที่มีศาลาเก่าแก่ รูปทรง 6 เหลี่ยมที่ชื่อเดียวกับชายหาดอยู่ที่ด้านบนสุดริมหน้าผาเป็นอ่าวเล็กๆ ที่มีโขดหินอยู่มากมายสวยงามตามธรรมชาติ จุดชมวิวบริเวณชายหาดฮาโจแดจะมีลักษณะพิเศษคือสร้างให้มองเห็นวิว 180 องศามีระยะทางให้ความยาวประมาณ 1.5 กิโลเมตร และมีทางเดินลอยฟ้าสร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเลที่ ส่วนพื้นตรงกลางทำด้วยกระจกสามารถมองเห็นวิวทะเลด้านล่างถือว่าเป็นสถานที่ที่ชิคมาก ถือว่าเป็นจุดที่สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้งดงามมากทีเดียว

บ้านโอจุกฮอน

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ บ้านโอจุกฮอน (OJUKEON HOUSE) บ้านโอจุกฮอนเป็นอดีตบ้านพักของ ชิน ซาอิมดัง (Shin Saimdang) ผู้อยู่บนแบงค์ 50,000วอน เป็นศิลปินชื่อดังของเกาหลีในยุคโจซอ เมื่อประมาณปี ค.ศ. 1500 และเป็นบ้านเกิดของลูกของเธอ ยุลกก ยีอี ( Yulgok Yi-I) ที่เป็นนักปราชญ์และนักเขียนที่ชื่อเสียงผู้อยู่บนแบงค์ 5,000 วอน ด้วยอายุกว่า 500 ปีของบ้านหลังนี้จึงทำให้บ้านนี้เป็นหนึ่งในโบราณสถานที่เก่าแก่ที่สุดหลังหนึ่งของเกาหลี ทำให้ที่นี่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวหลักของเมืองกังนึง  ภายในบ้านจะมีอนุสรณ์ของ อี ยุล-กก, ห้องที่ อี ยุล-กก เกิด และศาลเจ้าในบ้านของเกาหลีที่เรียกกันว่า Munseongsa และ Eojaegak ที่เป็นหินใส่หมึกที่ใช้สำหรับเขียนหนังสือในสมัยโบราณของด้วย
Lunch

อาหารเกาหลี

พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดัก  บลุโกกิ  บิบิมบับ ฯลฯ

Tourist spot
PM

ออกเดินทางจากสนามบินควังจู-สนามบินนานาชาติเชจู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินยางยาง  เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบินในประเทศ

(*ไฟล์ทภายใน  เนื่องด้วยสายการบิน  เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ)

ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

ศูนย์เครื่องสำอางค์

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พร้อมความประทับใจ

01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
Note เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
 1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             
(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้ดินทางยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย
 
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม WOW JEJU  ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

Note

กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    หมายเหตุ
-           จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
-           ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้
-           ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
Quick
Home
Login
Join
Facebook
Contact us
Top
Go to beginning