วันเดินทาง

Last month. 2019.04 The next month.
SUN MON TUE WED THU FRI SAT
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30        
เดินทาง วัน โปรแกรม ราคา ที่ว่าง สถานะ
17/Jul/2019 ∼ 20/Jul/2019 4D2N SPECIAL BUSAN&JEJU SUMMER 11,000   7,500 8 Waiting
17/Jul/2019 ∼ 20/Jul/2019 4D2N SPECIAL SEOUL&JEJU SUMMER 10,700   6,700 8 Booking
18/Jul/2019 ∼ 21/Jul/2019 4D2N SPECIAL SEOUL&JEJU SUMMER 10,700   7,200 8 Booking
18/Jul/2019 ∼ 21/Jul/2019 4D2N SPECIAL BUSAN&JEJU SUMMER 11,000   7,500 8 Waiting
19/Jul/2019 ∼ 22/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&SEOUL SUMMER 11,800   11,300 0 Sold out
19/Jul/2019 ∼ 22/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER 11,800   7,800 6 Booking
19/Jul/2019 ∼ 22/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
19/Jul/2019 ∼ 22/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 6 Booking
20/Jul/2019 ∼ 23/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
20/Jul/2019 ∼ 23/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER 11,500   8,000 8 Booking
20/Jul/2019 ∼ 23/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&SEOUL SUMMER 11,500   8,000 8 Booking
21/Jul/2019 ∼ 24/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&SEOUL SUMMER 11,200   10,700 0 Sold out
21/Jul/2019 ∼ 24/Jul/2019 4D2N EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER 11,200   7,700 8 Booking
21/Jul/2019 ∼ 24/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
21/Jul/2019 ∼ 24/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
22/Jul/2019 ∼ 25/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 2 Booking
22/Jul/2019 ∼ 25/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   8,500 7 Booking
23/Jul/2019 ∼ 26/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 6 Booking
23/Jul/2019 ∼ 26/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
24/Jul/2019 ∼ 27/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
24/Jul/2019 ∼ 27/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
25/Jul/2019 ∼ 28/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,800   6,300 8 Waiting
25/Jul/2019 ∼ 28/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 11,800   8,300 8 Booking
26/Jul/2019 ∼ 29/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 17,800   14,300 8 Booking
26/Jul/2019 ∼ 29/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 15,800   9,300 8 Booking
27/Jul/2019 ∼ 30/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,800   6,300 1 Booking
27/Jul/2019 ∼ 30/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 3 Booking
28/Jul/2019 ∼ 31/Jul/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
28/Jul/2019 ∼ 31/Jul/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
29/Jul/2019 ∼ 01/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
29/Jul/2019 ∼ 01/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
30/Jul/2019 ∼ 02/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
30/Jul/2019 ∼ 02/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
31/Jul/2019 ∼ 03/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
31/Jul/2019 ∼ 03/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
01/Aug/2019 ∼ 04/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
01/Aug/2019 ∼ 04/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
02/Aug/2019 ∼ 05/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
02/Aug/2019 ∼ 05/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
03/Aug/2019 ∼ 06/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
03/Aug/2019 ∼ 06/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
04/Aug/2019 ∼ 07/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
04/Aug/2019 ∼ 07/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
05/Aug/2019 ∼ 08/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
05/Aug/2019 ∼ 08/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
06/Aug/2019 ∼ 09/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
06/Aug/2019 ∼ 09/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
07/Aug/2019 ∼ 10/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
07/Aug/2019 ∼ 10/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
08/Aug/2019 ∼ 11/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 11,800   8,300 8 Booking
08/Aug/2019 ∼ 11/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,800   6,300 8 Booking
09/Aug/2019 ∼ 12/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 16,800   13,300 8 Booking
09/Aug/2019 ∼ 12/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 18,800   15,300 8 Booking
10/Aug/2019 ∼ 13/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,800   6,300 8 Booking
10/Aug/2019 ∼ 13/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
11/Aug/2019 ∼ 14/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
11/Aug/2019 ∼ 14/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
12/Aug/2019 ∼ 15/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
12/Aug/2019 ∼ 15/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
13/Aug/2019 ∼ 16/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
13/Aug/2019 ∼ 16/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
14/Aug/2019 ∼ 17/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
14/Aug/2019 ∼ 17/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
15/Aug/2019 ∼ 18/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
15/Aug/2019 ∼ 18/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
16/Aug/2019 ∼ 19/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
16/Aug/2019 ∼ 19/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
17/Aug/2019 ∼ 20/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200 8 Waiting
17/Aug/2019 ∼ 20/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
18/Aug/2019 ∼ 21/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
18/Aug/2019 ∼ 21/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
19/Aug/2019 ∼ 22/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
19/Aug/2019 ∼ 22/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
20/Aug/2019 ∼ 23/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
20/Aug/2019 ∼ 23/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
21/Aug/2019 ∼ 24/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
21/Aug/2019 ∼ 24/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
22/Aug/2019 ∼ 25/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
22/Aug/2019 ∼ 25/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
23/Aug/2019 ∼ 26/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
23/Aug/2019 ∼ 26/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
24/Aug/2019 ∼ 27/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
24/Aug/2019 ∼ 27/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
25/Aug/2019 ∼ 28/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
25/Aug/2019 ∼ 28/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
26/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
26/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
27/Aug/2019 ∼ 30/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,200   6,700 8 Booking
27/Aug/2019 ∼ 30/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,000   5,500 8 Booking
28/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,500   7,000 8 Booking
28/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,200   5,700 8 Booking
29/Aug/2019 ∼ 01/Sep/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
29/Aug/2019 ∼ 01/Sep/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
30/Aug/2019 ∼ 02/Sep/2019 4D2N ROMANTIC SUMMER IN JEJU 10,800   7,300 8 Booking
30/Aug/2019 ∼ 02/Sep/2019 4D2N HOT PRO JEJU SUMMER 9,400   5,900 8 Booking
31/Aug/2019 ∼ 03/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   10,300 4 Booking
01/Sep/2019 ∼ 04/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
02/Sep/2019 ∼ 05/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   10,300 8 Waiting
03/Sep/2019 ∼ 06/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Waiting
04/Sep/2019 ∼ 07/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
05/Sep/2019 ∼ 08/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   10,900 2 Booking
06/Sep/2019 ∼ 09/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 5 Booking
07/Sep/2019 ∼ 10/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
08/Sep/2019 ∼ 11/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
09/Sep/2019 ∼ 12/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
10/Sep/2019 ∼ 13/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
11/Sep/2019 ∼ 14/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
12/Sep/2019 ∼ 15/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
13/Sep/2019 ∼ 16/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
14/Sep/2019 ∼ 17/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
15/Sep/2019 ∼ 18/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
16/Sep/2019 ∼ 19/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
17/Sep/2019 ∼ 20/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
18/Sep/2019 ∼ 21/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
19/Sep/2019 ∼ 22/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
20/Sep/2019 ∼ 23/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
21/Sep/2019 ∼ 24/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
22/Sep/2019 ∼ 25/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800 8 Waiting
23/Sep/2019 ∼ 26/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
24/Sep/2019 ∼ 27/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   7,300 8 Booking
25/Sep/2019 ∼ 28/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
26/Sep/2019 ∼ 29/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
27/Sep/2019 ∼ 30/Sep/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,400   7,900 8 Booking
28/Sep/2019 ∼ 01/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
29/Sep/2019 ∼ 02/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 10,800   10,300 8 Waiting
30/Sep/2019 ∼ 03/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN SEPTEMBER 11,100   7,600 8 Booking
01/Oct/2019 ∼ 04/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 11,800   8,300 8 Booking
02/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,100   8,600 8 Booking
03/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
04/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
05/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 Booking
06/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 Booking
07/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 Booking
08/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
09/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
10/Oct/2019 ∼ 13/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 15,700   12,200 7 Booking
11/Oct/2019 ∼ 14/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 18,700   15,200 8 Booking
12/Oct/2019 ∼ 15/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 Booking
13/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
14/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
15/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
16/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
17/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 Booking
18/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 Booking
19/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
20/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
21/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
22/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 14,000   10,500 8 Booking
23/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
24/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 Booking
25/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 Booking
26/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
27/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
28/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
29/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 Booking
30/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
31/Oct/2019 ∼ 03/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 Booking
01/Nov/2019 ∼ 04/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
02/Nov/2019 ∼ 05/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
03/Nov/2019 ∼ 06/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
04/Nov/2019 ∼ 07/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
05/Nov/2019 ∼ 08/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
06/Nov/2019 ∼ 09/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
07/Nov/2019 ∼ 10/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
08/Nov/2019 ∼ 11/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
09/Nov/2019 ∼ 12/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
10/Nov/2019 ∼ 13/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
11/Nov/2019 ∼ 14/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
12/Nov/2019 ∼ 15/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
13/Nov/2019 ∼ 16/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
14/Nov/2019 ∼ 17/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
15/Nov/2019 ∼ 18/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
16/Nov/2019 ∼ 19/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
17/Nov/2019 ∼ 20/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
18/Nov/2019 ∼ 21/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
19/Nov/2019 ∼ 22/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
20/Nov/2019 ∼ 23/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
21/Nov/2019 ∼ 24/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
22/Nov/2019 ∼ 25/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
23/Nov/2019 ∼ 26/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
24/Nov/2019 ∼ 27/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
25/Nov/2019 ∼ 28/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
26/Nov/2019 ∼ 29/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,100   8,600 8 Booking
27/Nov/2019 ∼ 30/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
28/Nov/2019 ∼ 01/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
29/Nov/2019 ∼ 02/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,700   9,200 8 Booking
30/Nov/2019 ∼ 03/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN NOVEMBER 12,400   8,900 8 Booking
01/Dec/2019 ∼ 04/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 12,700   9,200 8 Booking
02/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   9,800 8 Booking
03/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,300   10,800 8 Booking
04/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,300   13,800 8 Booking
05/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   11,800 8 Booking
06/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 16,300   12,800 8 Booking
07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   11,800 8 Booking
08/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
09/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
10/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 12,700   9,200 8 Booking
11/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
12/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   9,800 8 Booking
13/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   9,800 8 Booking
14/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
15/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
16/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   9,500 8 Booking
17/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   9,800 8 Booking
18/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,600   10,100 8 Booking
19/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,900   10,400 8 Booking
20/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,200   10,700 8 Booking
21/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,200   10,700 8 Booking
22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,500   11,000 8 Booking
23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,800   11,300 8 Booking
24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,100   11,600 8 Booking
25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,400   11,900 8 Booking
26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,900   14,400 8 Booking
27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 19,900   16,400 8 Booking
28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 21,900   18,400 8 Booking
29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 22,900   19,400 8 Booking
30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 20,900   17,400 8 Booking
31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,900   14,400 8 Booking
01/Jan/2020 ∼ 04/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 15,100   11,600 8 Booking
02/Jan/2020 ∼ 05/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 15,100   11,600 8 Booking
03/Jan/2020 ∼ 06/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
04/Jan/2020 ∼ 07/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
05/Jan/2020 ∼ 08/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   9,600 8 Booking
06/Jan/2020 ∼ 09/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   9,600 8 Booking
07/Jan/2020 ∼ 10/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,100   9,600 8 Booking
08/Jan/2020 ∼ 11/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
09/Jan/2020 ∼ 12/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
10/Jan/2020 ∼ 13/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
11/Jan/2020 ∼ 14/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
12/Jan/2020 ∼ 15/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
13/Jan/2020 ∼ 16/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
14/Jan/2020 ∼ 17/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
15/Jan/2020 ∼ 18/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
16/Jan/2020 ∼ 19/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
17/Jan/2020 ∼ 20/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
18/Jan/2020 ∼ 21/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
19/Jan/2020 ∼ 22/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
20/Jan/2020 ∼ 23/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
21/Jan/2020 ∼ 24/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
22/Jan/2020 ∼ 25/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
23/Jan/2020 ∼ 26/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
24/Jan/2020 ∼ 27/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
25/Jan/2020 ∼ 28/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
26/Jan/2020 ∼ 29/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
27/Jan/2020 ∼ 30/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
28/Jan/2020 ∼ 31/Jan/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,400   9,900 8 Booking
29/Jan/2020 ∼ 01/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
30/Jan/2020 ∼ 02/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 14,000   10,500 8 Booking
31/Jan/2020 ∼ 03/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN JANUARY 13,700   10,200 8 Booking
01/Feb/2020 ∼ 04/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
02/Feb/2020 ∼ 05/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
03/Feb/2020 ∼ 06/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
04/Feb/2020 ∼ 07/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
05/Feb/2020 ∼ 08/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
06/Feb/2020 ∼ 09/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 17,400   13,900 8 Booking
07/Feb/2020 ∼ 10/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 19,400   15,900 8 Booking
08/Feb/2020 ∼ 11/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,700   10,200 8 Booking
09/Feb/2020 ∼ 12/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
10/Feb/2020 ∼ 13/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
11/Feb/2020 ∼ 14/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
12/Feb/2020 ∼ 15/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
13/Feb/2020 ∼ 16/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,700   10,200 8 Booking
14/Feb/2020 ∼ 17/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,700   10,200 8 Booking
15/Feb/2020 ∼ 18/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
16/Feb/2020 ∼ 19/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
17/Feb/2020 ∼ 20/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
18/Feb/2020 ∼ 21/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
19/Feb/2020 ∼ 22/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
20/Feb/2020 ∼ 23/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,700   10,200 8 Booking
21/Feb/2020 ∼ 24/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,700   10,200 8 Booking
22/Feb/2020 ∼ 25/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,400   9,900 8 Booking
23/Feb/2020 ∼ 26/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 12,800   9,300 8 Booking
24/Feb/2020 ∼ 27/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 12,800   9,300 8 Booking
25/Feb/2020 ∼ 28/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 12,800   9,300 8 Booking
26/Feb/2020 ∼ 29/Feb/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
27/Feb/2020 ∼ 01/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
28/Feb/2020 ∼ 02/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 13,100   9,600 8 Booking
29/Feb/2020 ∼ 03/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN FEBUARY 12,500   9,000 8 Booking
01/Mar/2020 ∼ 04/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
02/Mar/2020 ∼ 05/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
03/Mar/2020 ∼ 06/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
04/Mar/2020 ∼ 07/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
05/Mar/2020 ∼ 08/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
06/Mar/2020 ∼ 09/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
07/Mar/2020 ∼ 10/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
08/Mar/2020 ∼ 11/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
09/Mar/2020 ∼ 12/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
10/Mar/2020 ∼ 13/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
11/Mar/2020 ∼ 14/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
12/Mar/2020 ∼ 15/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
13/Mar/2020 ∼ 16/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
14/Mar/2020 ∼ 17/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
15/Mar/2020 ∼ 18/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
16/Mar/2020 ∼ 19/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
17/Mar/2020 ∼ 20/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 11,900   8,400 8 Booking
18/Mar/2020 ∼ 21/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
19/Mar/2020 ∼ 22/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
20/Mar/2020 ∼ 23/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
21/Mar/2020 ∼ 24/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,200   8,700 8 Booking
22/Mar/2020 ∼ 25/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,300   9,000 8 Booking
23/Mar/2020 ∼ 26/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,500   9,000 8 Booking
24/Mar/2020 ∼ 27/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 12,800   9,300 8 Booking
25/Mar/2020 ∼ 28/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 13,100   9,600 8 Booking
26/Mar/2020 ∼ 29/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 13,400   9,900 8 Booking
27/Mar/2020 ∼ 30/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MARCH 13,400   9,900 8 Booking
28/Mar/2020 ∼ 31/Mar/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   9,900 8 Booking
29/Mar/2020 ∼ 01/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   9,900 8 Booking
30/Mar/2020 ∼ 02/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   9,900 8 Booking
31/Mar/2020 ∼ 03/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,400   9,900 8 Booking
01/Apr/2020 ∼ 04/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,700   10,200 8 Booking
02/Apr/2020 ∼ 05/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 15,400   11,900 8 Booking
03/Apr/2020 ∼ 06/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 19,400   15,900 8 Booking
04/Apr/2020 ∼ 07/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 15,400   11,900 8 Booking
05/Apr/2020 ∼ 08/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,300   9,800 8 Booking
06/Apr/2020 ∼ 09/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,000   9,500 8 Booking
07/Apr/2020 ∼ 10/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,000   9,500 8 Booking
08/Apr/2020 ∼ 11/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 13,300   9,800 8 Booking
09/Apr/2020 ∼ 12/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 15,400   11,900 8 Booking
10/Apr/2020 ∼ 13/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 19,400   15,900 8 Booking
11/Apr/2020 ∼ 14/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 21,400   17,900 8 Booking
12/Apr/2020 ∼ 15/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN CHERRY BLOSSOM 20,400   16,900 8 Booking
13/Apr/2020 ∼ 16/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 16,400   12,900 8 Booking
14/Apr/2020 ∼ 17/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,900   10,400 8 Booking
15/Apr/2020 ∼ 18/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,600   10,100 8 Booking
16/Apr/2020 ∼ 19/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,300   9,800 8 Booking
17/Apr/2020 ∼ 20/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 13,000   9,500 8 Booking
18/Apr/2020 ∼ 21/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,700   9,200 8 Booking
19/Apr/2020 ∼ 22/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,400   8,900 8 Booking
20/Apr/2020 ∼ 23/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,100   8,600 8 Booking
21/Apr/2020 ∼ 24/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 11,800   8,300 8 Booking
22/Apr/2020 ∼ 25/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,100   8,600 8 Booking
23/Apr/2020 ∼ 26/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,400   8,900 8 Booking
24/Apr/2020 ∼ 27/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,400   8,900 8 Booking
25/Apr/2020 ∼ 28/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,100   8,600 8 Booking
26/Apr/2020 ∼ 29/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 11,800   8,300 8 Booking
27/Apr/2020 ∼ 30/Apr/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,100   8,600 8 Booking
28/Apr/2020 ∼ 01/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 12,400   8,900 8 Booking
29/Apr/2020 ∼ 02/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 14,400   10,900 8 Booking
30/Apr/2020 ∼ 03/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN APRIL 17,400   13,900 8 Booking
01/May/2020 ∼ 04/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,500   9,000 8 Booking
02/May/2020 ∼ 05/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   8,700 8 Booking
03/May/2020 ∼ 06/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   8,700 8 Booking
04/May/2020 ∼ 07/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   8,700 8 Booking
05/May/2020 ∼ 08/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 12,200   8,700 8 Booking
06/May/2020 ∼ 09/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   8,400 8 Booking
07/May/2020 ∼ 10/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   8,400 8 Booking
08/May/2020 ∼ 11/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   8,400 8 Booking
09/May/2020 ∼ 12/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
10/May/2020 ∼ 13/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
11/May/2020 ∼ 14/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
12/May/2020 ∼ 15/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
13/May/2020 ∼ 16/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
14/May/2020 ∼ 17/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   8,400 8 Booking
15/May/2020 ∼ 18/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,900   8,400 8 Booking
16/May/2020 ∼ 19/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
17/May/2020 ∼ 20/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
18/May/2020 ∼ 21/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
19/May/2020 ∼ 22/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
20/May/2020 ∼ 23/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
21/May/2020 ∼ 24/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
22/May/2020 ∼ 25/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
23/May/2020 ∼ 26/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
24/May/2020 ∼ 27/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,000   7,500 8 Booking
25/May/2020 ∼ 28/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,000   7,500 8 Booking
26/May/2020 ∼ 29/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,000   7,500 8 Booking
27/May/2020 ∼ 30/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
28/May/2020 ∼ 31/May/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
29/May/2020 ∼ 01/Jun/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,600   8,100 8 Booking
30/May/2020 ∼ 02/Jun/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,300   7,800 8 Booking
31/May/2020 ∼ 03/Jun/2020 4D2N ROMANTIC JEJU IN MAY 11,000   7,500 8 Booking

More..

※ ที่นั่งจะ Confirm ต่อเมื่อท่านได้รับ Invoice แล้วเท่านั้น

※ "Waiting" is queue for booking. If earlier booking is canceled, you will be the next .(ขณะนี้ที่นั่งถูกจองเต็ม กรุณาใส่ชื่อเป็น )

รายละเอียดโปรแกรม

โปรแกรม SPECIAL BUSAN&JEJU SUMMER เดินทาง 17/Jul/2019 ∼ 20/Jul/2019
เที่ยวบิน
Departure date
  7C2244  02.25~03.25 / 09.25~10.25  
Arrival date
  7C2243  21.30~22.30 / 01.00~02.00+1  
ราคา
ผู้ใหญ่ อายุ 12 ปีขึ้นไป
11,000
7,500
เด็ก อายุตั้งแต่ 2-11 ปี
11,000
7,500
ทารก อายุต่ำกว่า 2 ปี
 
4,900
จอยทัวร์ ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน
 
6,900
ค่าพักเดี่ยว
 
4,900

ทำการจอง

รายละเอียด ข้อมูลผู้เดินทาง ห้องพัก ราคา
เดินทาง
17/Jul/2019 ∼ 20/Jul/2019
ที่ว่าง
8
ผู้ใหญ่
เด็ก
ทารก
จอยทัวร์
พักคู่ / 2 เตียง
พักคู่ / 1 เตียง
พัก 3 ท่าน
พักเดี่ยว
ผู้ใหญ่
7,500 * 0 = 0
เด็ก
7,500 * 0 = 0
ทารก
4,900 * 0 = 0
จอยทัวร์
6,900 * 0 = 0
ค่าพักเดี่ยว
4,900 * 0 = 0
ราคารวม
กรุณาลงทะเบียนก่อนใช้งาน

Booking

Program tour

1 Day พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
2 Day เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน  - วัดแฮดง ยงกุงซา  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - ปูซานทาวเวอร์  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ-สนามบินนานาชาติเชจู
3 Day ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ร้านน้ำมันสน  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ  - ซอพจิโกจิ
4 Day ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

1 Day 17/Jul/2019
Tourist spot
PM

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00-2200 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข .....  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนำ ถ้าต้องการนำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นำเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922 

02.30 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2252
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน 

*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่อง // น้ำหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม/ท่าน
2 Day 18/Jul/2019
Tourist spot
AM

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน

06.30 – 09.40 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน

วัดแฮดง ยงกุงซา

จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดำ ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด

จากนั้นนำท่านชมวิว จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด(ORYUKDO SUNRISE PARK)เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ำขึ้นน้ำลง ทำให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นที่ทำด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโดได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่สำคัญของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ที่จะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มักจะต้องผ่านมาทางหมู่เกาะออยุคโด
Lunch

จิมดัก

พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ
Tourist spot
PM

ปูซานทาวเวอร์

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ ( BUSAN TOWER)  ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สำคัญของเมือง สำหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ , ไม่รวมค่าขึ้นลิฟต์) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสำหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา

 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGEหรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกำแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทำที่นี่ จึงทำให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ-สนามบินนานาชาติเชจู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบินในประเทศ(*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดทำ)
Dinner

ซัมกย็อบซัล

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนำหมูสามชั้นไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel (7C)

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

3 Day 19/Jul/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง

จากนั้นนำท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำกับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน

ชมดอกไฮเดรนเยีย

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) วามหมายของดอกไฮเดรนเยีย บ้างก็ว่าหมายถึง “ดอกไม้เย็นชา” เพราะสามารถทนกับอากาศหนาวได้เป็นอย่างดี แต่อีกความหมายหนึ่งก็คือ “แทนคำขอบคุณ” หรือ  ขอบคุณที่เข้าใจ และคอยอยู่เคียงข้างกันมาตลอด ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจูส่วนมากดอกเป็นสีฟ้า ม่วงอมชมพู กลิ่นอายความหอมอ่อนๆ แบบธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยียจะช่วยทำให้บรรยากาศอบอวนไปด้วยควาสุข ความเพลิดเพลิน มีชิวิตชีวาและไม่ควรพลาดถ่ายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวยในช่วงเดือนพฤษภาคม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก

ร้านน้ำมันสนจากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมสำหรับคนเกาหลีและนักท่องเที่ยว
Lunch

แทจีพลูแบ็ก

บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอแนะนำ
Tourist spot
PM

พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ

จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลาจำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันน่ารักจะทำให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ำต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา  

พิพิธภัณฑ์แฮนยอ

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คือนักดำน้ำที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝั่งของเกาะเชจูด้วยวิธีการตามแบบฉบับดั้งเดิมของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รับความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู่  ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่นำมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้งานจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมัยก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา ภายในมีฉายวีดีโอเรื่องราวของอาชีพนี้ใต้ท้องทะเลให้เราดูอีกด้วย (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิ์การเข้าชมเนื่องจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมีวันหยุดประจำ)

 

ซอพจิโกจิจากนั้นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามสำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยังมีโขดหินรูปร่างแปลกตาที่ใครๆต่างเรียกกันว่า หินตา หินยาย และระหว่างทางยังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มีอาคาร หรือโบสถ์เก่า ประดับตกแต่งจนสวยงามที่ใครผ่านไปต้องแวะเก็บภาพเสมอ นอกจากนั้นยังใช้เป็นฉากถ่ายทำซีรี่ย์เกาหลีอีกมากมายหลายเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ย่านนี้ขึ้นชื่อปลาหมึกย่างบนหินภูเขาไฟ หอมชวนดึงดูดให้เข้าไปลิ้มลองมากๆ
Dinner

ชาบู ชาบู

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนำผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ำซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนำอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ำซุป ผักต่างๆในหม้อ ทำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ำจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ

 
Hotel

Sea & Hotel or SML Hotel (7C)

นำเข้าพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า  

4 Day 20/Jul/2019
Breakfast

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น
Tourist spot
AM

ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน

จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลีเป็นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาที่ตอนนี้กลายเป็นธารน้ำทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกด้วย

ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

ศูนย์เครื่องสำอาง

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 
Lunch

พลุโกกิ

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ำปลี ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้ำ เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
Tourist spot
PM

ศูนย์โสม

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ

ดาวทาวน์เมืองเชจู

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

ออกจากสนามบินเจจู - กรุงเทพ

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 พร้อมความประทับใจ

01.00-02-00 น.           เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
Note  เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง
 1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
 
ราคานี้รวม
-           ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
-            ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
-           ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
-            ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น
-           ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
             
(ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-           ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 
ราคานี้ไม่รวม
-           ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
-           ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
-           ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
-           ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
-           ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้ดินทางยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
-           ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย
 
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทำงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU  ทางแลนด์เกาหลีจำเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจำนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กำหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจำนวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชำระเองทั้งหมด

Note

กรณียกเลิกการเดินทาง
  • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
  • ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
 (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
 
    หมายเหตุ
-           จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
-           ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกับเท่านั้น
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี

-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้
-           ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น

-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง
Quick
Home
Login
Join
Facebook
Contact us
Top
Go to beginning